Vzdrževanje elektroinstalacij

S posameznimi družbami imamo sklenjene letne in priložnostne vzdrževalne pogodbe in dogovore.

Sodelujemo s podjetji, ki upravljajo večstanovanjske stavbe – bloke,
redna vzdrževanja izvajamo neposredno z javnimi ustanovami (šolami, vrtci, dom starejših občanov) in podjetji.
V posameznih proizvodnih podjetjih  izvajamo tudi redne letne servise – remonte.