Pregledi in meritve

Izvajamo strokovni pregled, preizkus delovanja zaščitnih naprav ter meritve električnih inštalacij.