Strelovodne instalacije

Strelovodne inštalacije so pomemben element na vsakem objektu,
saj varujejo pred udari strele in tako varujejo pred poškodbami električnih aparatov oz. pred požari. Sodobni strelovodi ne kvarijo splošnega ¡zgleda objekta zaradi kvalitetnih materialov.
Izvedbo sodobne strelovodne instalacije izvajamo glede na slovenske standarde o zaščiti objektov pred delovanjem strele, ki so usklajeni z evropskimi standardi. in okroglih vodnikov.