Meritve in pregledi strelovodov

Meritve in pregledi strelovodnih instalacij:

Strelovodnih instalacij, ozemljitev in naprav, preverimo stanje, ustreznost in kvaliteto, preverimo varnost in zanesljivost delovanja, strokovno saniramo neskladnosti po veljavni zakonodaji in predpisih.

Izvajamo naslednje storitve:

◾ prve in periodične meritve,
◾ pregled in meritev strelovodnih napeljav in ozemljitev objektov v zaščitnem nivoju 1 in 2
◾ zaščite pred delovanjem strele
◾ meritve upornosti vseh delov strelovoda in odkrivanje morebitnih napak ali poškodb
◾ meritve ozemljitev transformatorskih postaj
◾ meritve specifične upornosti zemlje
◾ meritev napetosti dotika in koraka
◾ vizualni in funkcionalni pregled strelovoda ter ovrednotenje skladnosti s predpisi
◾ izdelava uradnega merilnega poročila.

Če so pri pregledu, meritvah in preizkusih ugotovljene nepravilnosti izvedemo poročilo o stanju in priporočilo za odpravo pomanjkljivosti. Po želji pomanjkljivosti tudi odpravimo.