Meritve in pregledi na elektroinstalacijah

Vključeni smo v ETest shemo – združenje izvajalskih podjetij in zaposlenih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za pregledovanje nizkonapetostnih električnih inštalacij po obeh veljavnih pravilnikih in tehničnih smernicah iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor.
Simon Skok izpolnjuje pogoje za pregledovanje nizkonapetostnih električnih inštalacij po veljavnih pravilnikih in tehničnih smernicah iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor.

Usposobljenost: NPK-A,  NPK-B, Edison, PSNR.

Meritve in pregledi elektroistalacij obsegajo:

◾ posnetek stanja električnih inštalacij in električne opreme,
◾ pregled in meritve električnih inštalacij,
◾ pregled in meritev razdelilnikov,
◾ kontrola, pregled in meritev električnih inštalacij na gradbiščih,
◾ kontrola in meritve prenapetostnih odvodnikov,
◾ merjenje električne upornosti tal in sten neprevodnih prostorov,
◾ merjenje električne upornosti polprevodnih tal,
◾ meritev osvetljenosti prostorov,
◾ izdelava merilnih protokolov in izjav,
◾ izdelava enopolnih shem razdelilnikov,
◾ označitev razdelilnikov,
◾ tehnična dokumentacija PID.