Elektromontažna dela poslovnih objektov

Elektroinstalacije izvajamo velikih in zahtevnih objektov: proizvodne hale, sakralni objekti, šole, vrtci, domovi ostarelih, banke in drugi poslovni prostori.  

Odlikuje nas kakovost in strokovnost našega dela. Opremljeni smo s profesionalno opremo za opravljanje naše dejavnosti.
To nam omogoča da smo na trgu s cenami konkurenčni.
Dela opravljamo z vašim ali našim materialom:

◾ Napeljava in montaža električne instalacije v novogradnjah
◾ Adaptacija in popravila električnih napeljav
◾ Montaža svetilk