Delo na višini

Sami opravljamo razna drobna gradbena dela pri novogradnjah, adaptacijah in vzdrževanju stanovanjskih hišah poslovnih in trgovskih objektih:
montažo in demontažo na višini, čiščenje žlebov in druga dela.

Opravljamo tudi druga dela na višini do 13 metrov.